Tutucular, Aynalar

Tutucu kavramı teknik alanda çok geniş bir üst kavramdır. Biz tutucular konusunu genel olarak takım tutucu ve işlenen parça tutucuları olarak sınıflandırabiliriz. Bu tutucuların (kavrayıcıların) kapsamını

Şu şekilde genelleyebiliriz:  Torna ayna tutucular, sıkma pensleri, döner ve sabit puntalar, manyetik tabla tutucuları, kavrama kolları gibi ürünler.

İşlem merkezlerinde, freze tezgâhlarında, torna tezgâhlarında ve taşlama tezgâhlarında kullanılan tüm tutucular tedarik programımızda mevcuttur.